Ansprechpartner

Geschäftsführung

Hr. Hansjörg Schorr

info@eabd.de

+49(0)681 98820-0

+49(0)681 98820-13

Hr. Helmut A. Seegmüller

info@eabd.de

+49(0)681 98820-0

+49(0)681 98820-13

Fachbereichsleitung operativ - Datenschutzbeauftragter

Hr. Andreas Gelhausen

a.gelhausen@eabd.de

+49(0)681 98820-10

+49(0)681 98820-13

Leitung BBCCenter - Beratungs-, Bewerbungs- und Coachingcenter

Hr. Detlef Biehl

d.biehl@eabd.de

+49(0)681 98820-11

+49(0)681 98820-13

Coachs, Dozentinnen und Dozenten

Fr. Michaela Beyer

Fr. Sabine Krämer-Dörr

Hr. Eric Hertkorn

m.beyer@eabd.de

s.kraemer-doerr@eabd.de

e.hertkorn@eabd.de

+49(0)681 98820-15

+49(0)681 98820-14

+49(0)681 98820-24

+49(0)681 98820-13

+49(0)681 98820-13

+49(0)681 98820-13