Ansprechpartner

Geschäftsführung

Hr. Hansjörg Schorr

Hr. Helmut Seegmüller

info@eabd.de

E-Mail-Zertifikat zum verschlüsselten Versand: Download

info@eabd.de

E-Mail-Zertifikat zum verschlüsselten Versand: Download

+49 (0) 681 98820-0

+49 (0) 681 98820-0

+49 (0) 681 98820-20

+49 (0) 681 98820-20

Fachbereichsleitung operativ - Datenschutzbeauftragter

Hr. A. Gelhausen

a.gelhausen@eabd.de

E-Mail-Zertifikat zum verschlüsselten Versand: Download

+49 (0) 681 98820-10

+49 (0) 681 98820-13

Leitung BBCCenter - Beratungs-, Bewerbungs- und Coachingcenter

Hr. D. Biehl

d.biehl@eabd.de

E-Mail-Zertifikat zum verschlüsselten Versand: Download

+49 (0) 681 98820-11

+49 (0) 681 98820-13

Plan E6 - Schulungsort Saarbrücken

Hr. A. Gelhausen

+49 (0) 681 98820-10

+49 (0) 681 98820-13

Plan E6 - Schulungsort Homburg

Hr. E. Hertkorn

+49 (0) 6841 756 35 78

+49 (0) 6841 756 35 79